n Brussel - naar homepage

Algemeen cultuurbeleid

De VGC houdt de vinger aan de pols voor de stad en haar inwoners. Algemeen Cultuurbeleid behandelt relevante dossiers voor de hele directie Cultuur, Jeugd en Sport. De directie ondersteunt, subsidieert en stimuleert overleg en ontmoeting. Wij brengen partners bij elkaar en brengen onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger o.m. door drempelverlagende maatregelen zoals Paspartoe, de ondersteuning van innovatieve vrijetijdsactiviteiten, netwerking, debat in de stad.
Logo Paspartoe. Slogan: je sleutel tot Brussel

Kunst- en cultuureducatie

Met het luik kunst- en cultuureducatie ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie initiatieven rond kunsteducatie, zoals bijvoorbeeld Jeugd en Muziek. Lasso, het overkoepelend kunsteducatief netwerk werd in opdracht van de VGC ontwikkeld om de krachten van verschillende kunsteducatieve werkingen te bundelen en te versterken.

Cultuurcommunicatie

Cultuurcommunicatie ondersteunt een cultuurcommunicatiebeleid uit met als hoofdpijlers Muntpunt en de culturele agenda. De Culturele Databank is een samenwerking van VGC met Visitbrussels en CultuurNet Vlaanderen.

Vrijetijdsparticipatie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt grote en kleine organisaties en evenementen die vrijetijdsparticipatie promoten. Via de Lokale Afsprakennota met de Vlaamse Gemeenschap helpt ze ook cultuur-, sport- en jeugdparticipatie voor personen in armoede.

Paspartoe

De Brusselse vrijetijdskaart Paspartoe levert een brede ondersteuning aan vrijetijdsparticipatie. De spaar- en voordelenkaart is geënt op het UiTPAS-systeem van CultuurNet Vlaanderen. U vraagt uw Paspartoe aan bij Muntpunt of aan de balie van het VGC-administratiehuis.

Stedenfonds

Ook via de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 investeert de VGC in culturele participatie. Dat doet ze door het verenigingsleven en de culturele sector te steunen in de vernieuwing en verdieping van culturele participatie en publieksontwikkeling.

Adviesraad Cultuur

De adviesraad Cultuur geeft advies over het algemene cultuurbeleid.