n Brussel - naar homepage

Amateurkunsten en Sociaal-cultureel werk

De VGC wil zo veel mogelijk Brusselaars uitnodigen om via ontmoeting, ontspanning en ontplooiing hun persoonlijke competenties te versterken, eventuele sociale kwetsbaarheid te verlichten of hun onderlinge verhoudingen te verbeteren.
oecumenisch concert davidsfonds
Davidsfonds

Verenigingen brengen mensen samen en bouwen bruggen over alle verschillen heen. Met hun activiteiten dragen ze bij tot de persoonlijke emancipatie en artistieke ontwikkeling van hun leden en deelnemers en bieden ze een zinvolle invulling van de vrije tijd.

De VGC wil sociaal-cultureel werk en praktijken performanter maken, nieuwe werkvormen stimuleren en actoren verbinden in een netwerk dat toegankelijker, dichter en meer verspreid is over de stad.