n Brussel - naar homepage

Erfgoed

Met haar erfgoedbeleid wil de VGC het vaak verrassende cultureel erfgoed in Brussel in al haar diversiteit op een creatieve, vernieuwende en kwaliteitsvolle manier aan een ruim publiek te tonen.

Brussel is een gelaagde stad met veel culturen, talen, wijken en gemeenschappen. Met haar erfgoedbeleid wil de VGC het vaak verrassende cultureel erfgoed in Brussel in al haar diversiteit op een creatieve, vernieuwende en kwaliteitsvolle manier aan een ruim publiek te tonen.

Brussel heeft baat bij een sterk erfgoedveld. Daarom komt de convenant, tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap, tegemoet aan de noden en behoeften van het Brussels erfgoedveld door expertise-uitwisseling en kennisdeling.  Dit erfgoedveld wordt ondersteund en gestimuleerd tot meer lef: durven experimenteren, durven over de muurtjes kijken. Zonder daarbij de zorg voor het erfgoed uit het oog te verliezen.

Door haar gemeenschapsvormend karakter is dit erfgoed de motor voor sector- en taaloverschrijdende kruisbestuiving. Tegelijkertijd vormt de openheid naar en aandacht voor het erfgoed van andere gemeenschappen de basis voor een interculturele dialoog.

Door het Brussels cultureel erfgoed te valoriseren en te presenteren wil de VGC de toekomst ervan waarborgen. De leefbaarheid in en van ons kleurrijke Brussel zal er wel bij varen.