n Brussel - naar homepage
Persoon met witte jas poseert voor een schilderij.

Kunsten

Met haar kunstenbeleid creëert de VGC een stevige omkadering en ondersteuning van kunstcreatie, kunstspreiding en toonplekken.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil met haar kunstenbeleid deze doelstellingen realiseren:‎

  • de aanwezigheid en de werking van de Vlaamse podia in Brussel stimuleren en ondersteunen als hoofdstedelijke overheid, volgens het decretale beleid van de Vlaamse Gemeenschap;
  • een stevige inbedding van de podia in het artistieke weefsel van de stad promoten;
  • de artistieke creativiteit stimuleren door vernieuwende en jonge projecten kansen te geven;
  • de samenwerking tussen culturen stimuleren;
  • de culturele aanzuigkracht van Brussel versterken door grote acties te ondersteunen;
  • het literaire leven, en dan vooral in het Nederlands, een gezicht geven in de stad;
  • prille instellingen, gezelschappen, kunstenaars en ensembles de kans geven om hun artistieke werking te ontwikkelen;
  • de samenwerking tussen de professionele kunstensector en andere sectoren stimuleren