n Brussel - naar homepage

Lokaal cultuurbeleid

De VGC voert een duurzaam lokaal cultuurbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en stelt hiervoor het beleidsplan op. Daarin houdt ze rekening met de Vlaamse beleidsprioriteiten: gemeenschapsvorming, cultuureducatie, en het bereiken van kansengroepen.

Duurzaam lokaal cultuurbeleid

De VGC voert dit duurzaam lokaal cultuurbeleid via drie initiatieven:

  1. een grootstedelijke bibliotheek, Muntpunt
  2. een cultuurcentrum via het netwerk van 22 gemeenschapscentra
  3. het Streekgericht Bibliotheekbeleid

Grootstedelijk niveau: regisserende rol

De VGC stimuleert op grootstedelijk niveau het overleg en de samenwerking tussen vier actoren:

  • VGC-cultuurbeleidscoördinator
  • Muntpunt vzw
  • Entiteit Gemeenschapscentra
  • het Streekgericht Bibliotheekbeleid

De VGC streeft hierbij naar een optimale wederzijdse versterking van de doelstellingen en de werking van het lokaal cultuurbeleid, N22 en de lokale bibliotheken.
Voor het lokaal cultuurbeleid heeft de VGC een regisserende rol. Ze verdeelt de werkingssubsidies en moedigt zoveel mogelijk Brusselse gemeenten aan om in het decreet ‘lokaal cultuurbeleid’ te stappen.
Achttien Brusselse gemeenten stapten in in het Vlaams decreet lokaal cultuurbeleid: zij beschikken over een lokaal cultuurbeleidsplan en een cultuurbeleidscoördinator. De VGC ondersteunt deze gemeenten bij de uitvoering van hun lokaal cultuurbeleid. In één andere gemeente neemt het gemeenschapscentrum het lokaal cultuurbeleid waar. 

Gemeentelijk niveau: ondersteunende rol

Op gemeentelijk niveau speelt de VGC een ondersteunende rol:

Lokaal cultuurbeleidsplan

De VGC stimuleert de samenwerking tussen de drie lokale culturele actoren: de gemeentelijke cultuurdienst, de bibliotheek en het gemeenschapscentrum. Zij schrijven het zesjaarlijkse lokale cultuurbeleidsplan en krijgen daarvoor soms ook hulp van andere structurele partners.
Een lokaal cultuurbeleid ontplooien? Dat is planmatig handelen én samenwerken. Na een grondige omgevingsanalyse schrijven de lokale partners het cultuurbeleidsplan. Daarbij houden ze de eigen sterktes en zwaktes in gedachten.
De partners betrekken daarbij ook de bevolking: zo speelt het plan beter in op de behoeften én krijgt het een bredere basis. ‘Samen sterk’ is de filosofie van de lokale partners die het plan uitvoeren.