n Brussel - naar homepage

Gezin

Vele gezinnen met kinderen en ook toekomstige ouders maken gebruik van de Nederlandstalige kinderopvang en van de preventieve gezinsondersteuning in Brussel.
Drie kinderen en een begeleider spelen aan een tafel in een kinderdagverblijf.
  • Kinderopvang voor baby’s en peuters
    Voor baby's en peuters is er groepsopvang (kinderdagverblijven) en gezinsopvang (onthaalouders). Sommige opvanglocaties bieden flexibele opvang. Dit is vroege of late opvang, opvang in het weekend ... Er is ook inclusieve opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.

  • Schoolkinderopvang
    Voor schoolkinderen is er buitenschoolse opvang voor en na school, tijdens vakantieperiodes en op snipperdagen. Initiatieven voor buitenschoolse opvang werken hiervoor samen met organisaties uit de buurt. Er is ook inclusieve opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.

  • Preventieve gezinsondersteuning
    Preventieve gezinsondersteuning wil het welbevinden van toekomstige ouders, gezinnen met kinderen en jongeren verhogen. Voor preventieve gezondheidszorg bijvoorbeeld kan u een afspraak maken bij het prenataal steunpunt en bij de consultatiebureaus. Of als u opvoedingsvragen heeft of andere ouders wil ontmoeten, kan u terecht bij ontmoetingsplaatsen, oudercafés …