n Brussel - naar homepage
Kindjes spelen op een VGC speelplein met een veelkleurig zeil.

Jeugd

Zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden aan Brusselse kinderen en jongeren: dat is het uitgangspunt van de VGC-jeugddienst. Daarom ondersteunt en organiseert de jeugddienst jeugdinitiatieven. Ontmoeting, spel en ontspanning staan centraal.

Het jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de dromen realiseren van kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In plaats van een apart jeugdbeleidsplan schreef de algemene directie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC  voor het eerst een geïntegreerd strategisch meerjarenplan voor de komende vijf jaar.

De VGC ondersteunt Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die als doel hebben voor de jeugd de kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.