n Brussel - naar homepage

Jeugdbeleid

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen participeren en hun stem kunnen laten horen: zowel in het eigen (jeugd)beleid als in een bredere Brusselse context.

Daarom ondersteunt de jeugddienst inspraak en participatie van kinderen en jongeren, onder andere via de jeugdraad. De leden van de jeugdraad denken na over hoe een goed Brussels jeugdbeleid er moet uitzien en ze geven advies aan de VGC.

De jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren vertegenwoordigd zijn in het beleid. De jeugddienst moedigt ook andere beleidsdomeinen aan om rekening te houden met kinderen en jongeren.