n Brussel - naar homepage

Jeugdbeleid

Sommige thema’s die belangrijk zijn voor de jeugd gaan breder dan het jeugdwerk. Bijvoorbeeld: spel en ontspanning, speelruimte, jeugdcultuur, participatie en inspraak, communicatie. Ook voor die thema’s heeft de VGC ruime aandacht, We vatten ze samen onder de noemer ‘jeugdbeleid’.

Spel en ontspanning

Bij de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren zijn ontmoeting, spel en ontspanning onmisbaar: daar is de VGC-jeugddienst van overtuigd.

Daarom geeft de jeugddienst ondersteuning aan jeugdorganisaties of aan jongeren die jeugd(werk)activiteiten organiseren: financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning

Aanvullend organiseert de jeugddienst ook zelf jeugdinitiatieven:

  • Jeugdcentrum Aximax met speelweken (in de vakantie), ateliers (het hele jaar door) en een werking voor kinderen met een functiebeperking

Toegankelijkheid en diversiteit zijn de sleutelwoorden: het doel van de jeugddienst is om een aanbod te voorzien met voor ieder wat wils.

Speelruimte en jeugdcultuur

De VGC wil kinderen en jongeren ruimte geven om te spelen, om elkaar te ontmoeten en om creatief te zijn. Ze moeten de kans krijgen om zo veel mogelijk van het culturele aanbod te genieten, en om zelf ook actief cultuur te maken.