n Brussel - naar homepage

Jeugdwerkbeleid

Onder jeugdwerkbeleid vallen alle jeugdverenigingen, jongerenorganisaties, vakantie-initiatieven, jeugdhuizen, jeugdclubs, ateliers ... De VGC ondersteunt hen via subsidies, materiaal, infrastructuur en vorming. Ook wil de VGC jeugdwerk toegankelijk maken voor alle kinderen en jongeren in Brussel.

Ondersteuning

Ondersteunen gaat ruimer dan alleen subsidiëren: de jeugddienst stimuleert een voldoende groot en kwaliteitsvol aanbod aan jeugdwerkactiviteiten. Die ondersteuning gebeurt op verschillende manieren, gespecifieerd in de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid.

 • Subsidies voor lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven
 • Subsidies voor vakantie-initiatieven
 • Subsidies voor jeugdwerkinfrastructuur
  • Kleine herstellingswerken
  • Investeringssubsidies
 • Andere subsidies
  • Projecten
  • Kadervorming
  • À Fonds
 • Ondersteuning aan regionale partners:
  • Art Basics for Children
  • Cultureghem
  • D'BROEJ
  • FIX
  • Foyer
  • Goodplanet
  • Groep Intro
  • Het Neerhof
  • Hoofdstedelijke verbonden
  • JES
  • Jeugd en Muziek
  • JHOB
  • Toestand
  • Trefcentrum Y'
  • Zonder Handen