n Brussel - naar homepage

Jeugd

Waar willen we naartoe met jeugd in Brussel en hoe gaan we dat realiseren? Die vragen staan centraal in het jeugdbeleidsplan van de VGC. Dat jeugdbeleidsplan is opgedeeld in twee grote stukken: jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid.

Jeugdwerkbeleid

Onder jeugdwerkbeleid vallen alle jeugdverenigingen, jongerenorganisaties, vakantie-initiatieven, jeugdhuizen, jeugdclubs, ateliers... De VGC ondersteunt hen via subsidies, materiaal, infrastructuur en vorming. Ook wil de VGC jeugdwerk toegankelijk maken voor alle kinderen en jongeren in Brussel.
Lees meer over jeugdwerkbeleid

Jeugdbeleid

Sommige thema’s die belangrijk zijn voor de jeugd gaan breder dan het jeugdwerk. Bijvoorbeeld: spel en ontspanning, speelruimte, jeugdcultuur, participatie en inspraak, communicatie. Ook voor die thema’s heeft de VGC ruime aandacht. We vatten ze samen onder de noemer ‘jeugdbeleid’.
Lees meer over jeugdbeleid