n Brussel - naar homepage
cursisten in klaslokaal luisteren naar lesgever

Vorming

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil burgers in de stad de kans bieden om zichzelf en elkaar in groepsverband te vormen vanuit eigen kracht en talenten!

De VGC erkent en steunt de oprichting van verenigingen die vormingskansen bieden aan inwoners van het Brussels gewest.

Het N22 ontsluit het educatief en vormend aanbod van de gemeenschapscentra.

Daarnaast ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie Vormingsplus Citizenne. De organisatie waar leren vertrekt vanuit eigen ervaring, de dagelijkse realiteit in Brussel, een intercultureel perspectief en een holistisch mensbeeld.

De integratie van natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkeling binnen het sociaal-cultureel werk, en meer bijzonder in het vormingsaanbod, wordt gestimuleerd via Goodplanet.

De werking van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) wordt gesteund. Zo draagt de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij tot de ondersteuning van lokale groepen die zich inzetten voor een leefbare stad.