n Brussel - naar homepage

Onderwijs

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.
Een groepje leerlingen, vriendschappelijk lachend.

Honderdduizend klanten elke schooldag!

Van de Brusselse kinderen kiest ruim een vijfde voor Nederlandstalig onderwijs. En dat zijn er heel wat: ruim een vijfde van de Brusselaars is jonger dan 18. En er zijn ook veel leerlingen van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel telt vandaag ongeveer honderdduizend kleuters, leerlingen, studenten en cursisten.

Twee grote invalshoeken van het VGC-beleid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie draagt zorg voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vanuit twee invalshoeken:

  • Een rol voor alle scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarin voert de VGC een ‘netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid dat complementair is aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en het lokale school- en vormingsbeleid ondersteunt’.
  • Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschapscommissie sinds 1995 ook de inrichtende overheid van eigen scholen, en heeft ze een onderwijsbeleid voor de 'eigen onderwijsinstellingen'

Rol van het VGC-beleid

De rol van de VGC kan zeer sterk verschillen: van beperkt tot doorslaggevend, van facilitator tot initiatiefnemer, van het bieden van een forum  tot spreekbuis. De VGC positioneert zich daarbij als regisseur in het complexe veld van onderwijs en vorming. 

De inhoudelijke krijtlijnen van het VGC-beleid 2014-2019 rond onderwijs, vorming en studentenzaken leest u in de beleidsnota 'Bouwen met talent'.