n Brussel - naar homepage

Brede School

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. De VGC ondersteunt de Brusselse Brede Scholen.
N-logo Brede School Brussel

Een Brede School vertrekt vanuit noden en tekorten, talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad. Scholen, organisaties, buurt en ouders slaan de handen ineen, telkens op maat van de lokale context. Het gemeenschappelijke doel van een Brede School: alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden door te werken aan een brede leer- en leefomgeving.

Brede School als speerpunt van het VGC-beleid

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst Brede School goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

  • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
  • VGC regelt de (boven)lokale coördinatie van Brede Scholen.
  • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning: het Platform Brede School Brussel
Het Platform Brede School Brussel is deel van het Onderwijscentrum Brussel. De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. Met ondersteuning van erkende én niet-erkende Brusselse Brede Scholen.

Lokale en bovenlokalen coördinatie
De Brede Schoolcoördinatoren werken lokaal, maar zijn deel van het bovenlokale Platform. Ze regelen de coördinatie, ondersteuning, communicatie en monitoring van de lokale Brede School.

Subsidies voor Brusselse Brede scholen
De VGC en de Vlaamse Gemeenschap maken samen meer dan een miljoen euro vrij voor de ondersteuning van Brede Scholen in Brussel. Alle informatie over de subsidies, evaluaties, … vindt u in de rubriek 'subsidies' van deze website.

Logo van de Brede Scholen

Brede Scholen en de partners mogen het 'bredeschoollogo', dat u bovenaan deze pagina vindt, dragen. Daardoor zijn ze voor het publiek herkenbaar(der) als Brede School. Het logo symboliseert de samenwerking tussen verschillende partners vanuit eenzelfde visie aan dezelfde doelstellingen, afgestemd op de lokale context.