n Brussel - naar homepage
Staafdiagram evolutie kleuters

Nederlandstalig onderwijs in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt jaarlijks leerlinggegevens op van het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs in Brussel. Doel van deze tellingen is een beter zicht te krijgen op de verschuivingen in het leerlingenbestand. Op basis van de analyse van de leerlingenpopulatie kunnen immers beleidsmaatregelen genomen worden.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er een opsplitsing in het verzamelen van gegevens.

  • Alle extra gegevens betreffende thuistaal van de leerlingen worden verzameld door de VGC en zijn raadpleegbaar onder downloads.