n Brussel - naar homepage

Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zoals we dat vandaag kennen, ontstond in 1881. Het heeft sindsdien een hele evolutie doorgemaakt. In een tijd dat het ‘Brussels Vlaams’ door de meerderheid van de Brusselse inwoners werd gesproken, was er geen Vlaams onderwijs. Nu het Nederlands slechts voor een minderheid de thuistaal is, groeit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel jaar na jaar. In één oogopslag: de grote evoluties in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in Brussel.
(historische) logo's van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
logo's van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel: links tot 1994, midden vanaf 1995 tot 2015, rechts vanaf 2015

In 1971...

... wordt de ‘liberté du père famille’ terug ingevoerd: ouders kunnen vanaf dan vrij kiezen of ze hun kind(eren) in Brussel naar het Nederlandstalig onderwijs of het Franstalig onderwijs sturen. Dat is het startsein voor het huidige Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De verwachting was dat door die vrije keuze veel (Nederlandstalige) kinderen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zouden verlaten en kiezen voor het Franstalig onderwijs. In de jaren zeventig en tachtig stond het kwantitatief overleven in het basisonderwijs op het spel (met een nasleep in het secundair onderwijs).
De promotiecampagnes voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zien het licht, samen met acties om de (kleine) basisscholen volwaardig uit te bouwen (6 klassen in de lagere school, een voltijdse directies, voldoende didactische uitstappen…)

Vanaf 1985 ...

... stijgen de leerlingencijfers in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel terug. Die leerlingen stromen door naar het secundair onderwijs.
In de jaren negentig en het eerste decennium van deze eeuw ging veel aandacht naar de kwaliteitsondersteuning van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, eerst in het basisonderwijs en nadien in het secundair onderwijs. 
In 2008 worden de onderwijsondersteunende initiatieven vanuit de VGC samengebracht in het Onderwijscentrum Brussel, dat nu hét aanspreekpunt is voor scholen op zoek naar kwaliteitsvolle ondersteuning.

Sinds ongeveer 2010 ...

... heeft Brussel een dubbele uitdaging in het basis- en secundair onderwijs. Terwijl de zorg voor kwaliteitsondersteuning blijft, duikt de kwantitatieve uitdaging opnieuw op, maar onder een andere gedaante: er is plaats tekort in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel door de sterke groei van de Brusselse (jonge) bevolking.
De VGC investeert in capaciteitsuitbreiding van bestaande scholen en in nieuwe scholen.

Bekijk zeker ook de leerlingencijfers van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op de pagina ‘Cijfers 1979-nu’.