n Brussel - naar homepage

Infrastructuur

De VGC investeert in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur en schooluitrusting. Een goed schoolgebouw inspireert leerkrachten tot goed lesgeven en leerlingen tot goed lesvolgen. Om de groeiende jonge bevolking van Brussel een schoolplaatsje te geven zijn er bovendien steeds meer schoolgebouwen nodig. Maar er is nog meer…
panoramafoto van schoolgebouw, genomen van bovenste verdieping

Waarom investeert de VGC in schoolinfrastructuur?

De VGC investeert heel wat middelen in het renoveren, (ver)bouwen en beter uitrusten van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Waarom doet de VGC dit?

Meer plaatsen voor kinderen
Er is het algemene capaciteitsgebrek op de scholen. Er zijn meer plaatsen voor leerlingen nodig in het Brussels onderwijs om aan alle leerlingen een plaats te geven.

Lessen in een goed schoolgebouw
De VGC investeert in schoolgebouwen om er aangename plaatsen van te maken voor leerlingen (om les te volgen), en voor schoolteams (om les te geven). Daarbij wordt er meer en meer verwacht dat schoolgebouwen ook kunnen ingezet worden voor doelen buiten het onderwijs.

Renovatie en inhalen van onderhoud
De meeste schoolgebouwen zijn al enkele decennia oud en kunnen een opfrisbeurt goed gebruiken. Er zijn projecten als ‘Plassen met Klasse’ (renovatie van sanitaire installaties), het ‘Gevelplan' (opknapbeurten van de buitengevels van scholen), BuitenSpel (renovatie van speelplaatsen) en de samenwerking met vzw FIX (kleine renovaties op scholen door laaggeschoolde langdurig werklozen in opleiding).

Hoe investeert de VGC in schoolinfrastructuur?

De investeringen die de VGC doet in schoolgebouwen gebeurt op drie manieren:

  • Er loopt een subsidiestroom vanuit de VGC via AGIOn (de dienst Infrastructuur van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming) of het GO! (Gemeenschapsonderwijs) naar de scholen. De VGC-investeringen in capaciteitsuitbreiding zijn hiervan een voorbeeld.
  • De VGC subsidieert de scholen (of hun inrichtende macht) rechtstreeks voor bepaalde investeringen. Dat kan gaan over het volledige bedrag dat een school nodig heeft voor een bepaald werk (bijvoorbeeld voor scholen van het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), tot een opleg bij de subsidie die AGIOn (de dienst infrastructuursubsidies van Vlaamse Gemeenschap) toekent aan scholen.
  • De VGC geeft aan de vzw FIX (voorheen: vzw Schoolinterventietem) de opdracht om scholen met raad en daad bij te staan. Dat gaat over kleine renovatieprojecten (een muur pleisteren, een toilet installeren, elektriciteit aanleggen), advies rond energiebesparingen en - investeringen…