n Brussel - naar homepage

Lesgeven in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staat of valt met gemotiveerde leerkrachten. De VGC zet sterk in op initiatieven om nieuwe leerkrachten aan te trekken en te werven, maar ook ervaren leerkrachten te motiveren om te (blijven) kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel: ondersteuning van leerkrachtenteams, promotie voor studiekeuze voor het leerkrachtenberoep, zichtbaar maken van vacatures…
leerkrachte voor schoolbord spreekt studenten toe

Campagne ‘Lesgeven in Brussel’: leerkrachten aantrekken én behouden

De campagne 'Lesgeven in Brussel' heeft 3 doelen:

  • leerlingen (16- 18-jarigen) warm maken voor het leerkrachtenberoep 
  • studenten lerarenopleiding (18+) motiveren om later in Brussel les te geven
  • het huidige leerkrachtenkorps motiveren om in Brussel aan de slag te blijven. 

De campagne ‘Lesgeven in Brussel’ vindt u op vele plaatsen terug: er zijn affiches, een website, een facebookpagina, een mediacampagne en specifieke acties gericht naar de drie doelgroepen.

Onderwijscentrum Brussel: leerkrachtenteams ondersteunen

Het Onderwijscentrum Brussel vergroot de kansen van alle kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Een middel daartoe is leerkrachtenteams ondersteunen in hun praktijk, én acties opzetten om de interactie tussen school, ouders en buurt te optimaliseren.

De leerkrachten en directies in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen zich inschrijven voor vormingen en uitwisseling rond de specifieke Brusselse uitdagingen. Het Onderwijscentrum Brussel staat scholen en leerkrachten bij in de ontwikkeling van een taalbeleid, de implementatie van taalvaardigheidsonderwijs, het omgaan met diversiteit en het versterken van de ouder- en buurtbetrokkenheid.

Vacatures zichtbaar maken: nieuwe leerkrachten aantrekken

De VGC maakt de vacatures van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zichtbaar op de website onderwijsinbrussel.be. Daar staan de openstaande betrekkingen die onderwijsinstellingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs publiceren. Zo vinden kandidaat-leerkrachten gemakkelijker een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Lerarenopleiding: Brusselse leraren vormen

De VGC ondersteunt de Brusselse lerarenopleiding om mensen die vertrouwd zijn met Brussel succesvol op te leiden om aan de slag te gaan in een van de Nederlandstalige scholen in de hoofdstad. In de Brusselse lerarenopleiding is er specifiek aandacht voor de grootstedelijke uitdagingen in het Brusselse onderwijslandschap.