n Brussel - naar homepage

Vorming

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij aanvullende initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op de versterking van de synergie tussen onderwijs, opleiding, ondernemerschap en de arbeidsmarkt.
Cursiste sorteert groenten, opleiding keuken, in bakken op een rek.

Krachtlijnen van het beleidsdomein

De VGC ondersteunt initiatieven die beantwoorden aan de krachtlijnen van de beleidsnota Onderwijs en Vorming.

De VGC doet dit in samenwerking met VDAB, Actiris en verschillende Brusselse onderwijs- en inschakelingspartners.

Samenwerking met Tracé Brussel en Huis van het Nederlands

Op het terrein van ‘vorming/opleiding tot werk’ werkt de VGC nauw samen met Tracé Brussel en met het Huis van het Nederlands Brussel.

De vzw Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. De VGC zet, samen met Tracé Brussel en haar netwerk, acties op om jongeren en kwetsbare groepen een extra duwtje in de rug te geven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Tracé Brussel bouwt eveneens de Leerwinkel uit. De Leerwinkel onthaalt, informeert en begeleidt Brusselse (jong)volwassenen, die kiezen voor een Nederlandstalig educatief traject, naar een gepaste opleiding, vorming of studie. In samenhang en complementair met de bestaande Werkwinkels wordt via de Leerwinkel gewerkt aan een gekruist beleid inzake onderwijs-opleiding-werk. De uitbouw van de Leerwinkel gebeurt in samenwerking met Actiris en VDAB.

Het Huis van het Nederlands Brussel is voor de VGC de partner bij uitstek voor acties die gericht zijn op Nederlands voor volwassenen. Het Huis van het Nederlands biedt ondersteuning bij de screening van het taalniveau van kandidaat-deelnemers aan opleidingstrajecten, en denkt mee over de gewenste einddoelen Nederlands voor de doelgroep en over de meest geschikte leertrajecten.