n Brussel - naar homepage
Dames bewegen op dansmuziek

Sport

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC-sportdienst om te doen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.

De meerwaarde van sport

De VGC wil de Brusselaars aan het sporten krijgen. Want sporten of op zijn minst regelmatig bewegen is goed. Voor de fysieke en de mentale gezondheid, voor de conditie en voor de levenskwaliteit.

Actief en regelmatig sporten is bovendien ook goed voor de sociale interactie en voor de integratie. Recente onderzoeken beklemtonen de grote maatschappelijke meerwaarde van sport als een bron en motor van sociale cohesie en maatschappelijke dynamiek. Wie vaak sport, loopt, fietst of beweegt in de stad, beleeft zijn stad of wijk positiever en voelt zich meer betrokken.

Iedereen aan boord

Door al die voordelen en positieve effecten is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen om aan sport te doen. Daarom werkt de sportdienst, samen met zijn partners, aan een zo breed mogelijk aanbod. Een aanbod dat maximaal toegankelijk is ook.

Dat laatste willen we bereiken via lage prijzen, een goede geografische spreiding, samenwerkingsverbanden met een heleboel toeleiders en organisaties en, nog belangrijker, via een aanbod op maat. Van gezinnen en jongeren, van senioren en kinderen, van personen met een beperking en van hen die het moeilijk hebben in deze stad.

Partners in de stad

Daarvoor werkt de VGC-sportdienst samen met de sportverenigingen, de gemeenschapscentra, de gemeentelijke sportdiensten en tal van organisaties. De sportdienst is dé partner van het Nederlandstalige sportleven in Brussel.

Dat stedelijke sportleven wordt voor een groot deel gevoed door de vele sportclubs. Daarom ondersteunt de sportdienst de talrijke Nederlandstalige sportclubs in Brussel, op veel verschillende manieren.