n Brussel - naar homepage

Vorming

Vorming dekt twee verschillende ladingen: levensbreed leren (met een brede persoonlijke ontplooiing als finaliteit) en opleiding tot werk (met betere tewerkstellingskansen als expliciete finaliteit).
Lachende cursisten aan een tafel met boeken en cursussen.

Levensbreed leren en het sociaal-cultureel beleid van de VGC

Levensbreed leren verwijst naar “alle vormen van leren waarbij personen en groepen, kennis en vaardigheden verwerven en attitudes aanleren die hen toelaten om hun sociale, culturele en professionele rol in onze snel veranderende samenleving zinvol op te nemen.”

In dit ‘levensbreed leren’ neemt het informeel leren van het sociaal-cultureel volwassenenwerk een belangrijke plaats in naast het formeel leren met een erkend diploma of getuigschrift als resultaat (zoals in een centrum voor volwassenenonderwijs).

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt dit leren in Brussel op velerlei manieren, zoals

  • lokalen ter beschikking stellen (VGC-infrastructuur)
  • bekendmaking van het aanbod (de activiteiten in de 22 gemeenschapscentra op www.cultuurcentrumbrussel.be, de brochure ‘Schakels naar Werk’,...)
  • subsidiëring van vormingsprojecten (van Citizenne tot Zinnema), tot beroepsopleidingen (van Groep Intro, JES, Intec Brussel,…) of taaloefenkansen (in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel)

Opleiding tot werk en het VGC-beleid

‘Vorming/Opleiding tot werk’ is gericht op het verhogen van de tewerkstellingskansen op de Brusselse arbeidsmarkt van jongeren en kansengroepen. De VGC

  • initieert en ondersteunt opleidingstrajecten binnen een reeks sectoren en knelpuntberoepen zoals de bouw, horeca en zorgsector
  • maakt het Nederlandstalige beroepsgerichte onderwijs-, opleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbod beter bekend
  • ondersteunt het taalbeleid van onderwijs- en opleidingspartners, en draagt bij tot formele en informele oefenkansen Nederlands voor anderstaligen
  • streeft naar een betere samenwerking tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt, en vergemakkelijkt de overgang van laatstejaarsleerlingen naar werk
  • informeert jongeren en volwassenen die zich willen omscholen of bijscholen

De VGC realiseert dit in samenwerking met VDAB, Actiris en verschillende Brusselse onderwijs- en inschakelingspartners.