n Brussel - naar homepage

Adviesraden en werkgroepen

De VGC organiseert adviesraden en werkgroepen binnen verschillende beleidsdomeinen en voor verschillende doelgroepen. Zo creëert de VGC een breed draagvlak voor haar beleid. En dankzij de kennis en expertise van het werkveld houdt de VGC de vinger aan de pols bij wat er leeft in Brussel. Daarnaast organiseert de VGC ook transversaal opgevatte inspraak- en participatietrajecten.

Via adviesraden en overlegstructuren heeft het Brusselse werkveld inspraak in het beleid van de VGC.

Officiële adviesraden en werkgroepen werkzaam binnen de VGC: