n Brussel - naar homepage
Zicht op kanaalzone

Beleidsdocumenten

Beleid wordt zowel in het bedrijfsleven als bij de overheden in ons land gemaakt. Vaker dan in de bedrijfswereld staat openbaar beleid op papier, om de transparantie en openheid met de burgers te garanderen.

Bestuursakkoord

Dit akkoord tussen de verschillende politieke partijen bepaalt de beleidskoers die de VGC zal varen. Goesting in Brussel is het bestuursakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Beleidsverklaring

De beleidsverklaring 2018-2019 vertegenwoordigt de beleidsvisie die het College het volgende werkjaar vooropstelt.

Beleidsnota's

Een beleidsnota is een document waarin een collegelid aangeeft hoe hij of zij voor zijn of haar bevoegdheden het bestuursakkoord zal realiseren in de loop van de legislatuur.