n Brussel - naar homepage

In een notendop

De VGC put haar bevoegdheden rechtstreeks uit de Belgische Grondwet en uit de Brusselwet (de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen).
Het Renaissancegebouw van de VGC in de Emile Jacqmainlaan
Het Renaissancegebouw van de VGC in de Emile Jacqmainlaan

Cultuur, onderwijs en persoonsgebonden zaken

De VGC is in Brussel als inrichtende macht bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheid) aangelegenheden.

Uitsluitend Nederlandstalige instellingen

De bevoegdheid van de VGC geldt alleen ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen. Dat zijn instellingen die wegens hun organisatie (voor de persoonsgebonden aangelegenheden) of activiteiten (voor de culturele aangelegenheden en het onderwijs) uitsluitend tot de Nederlandstalige gemeenschap behoren.

Sinds 1 januari 1995 treedt de VGC ook op als inrichtende macht van de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die gelegen zijn op het Brusselse grondgebied. Sinds 1 september 2013 maakt Elishout-COOVI deel uit van het Gemeenschapsonderwijs.

De VGC is niet bevoegd om op te treden ten aanzien van personen.

Partner van de Vlaamse Gemeenschap

In een aantal decreten van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de VGC expliciete en concrete opdrachten. Op die manier vervult de VGC soms de rol van ‘plaatsvervangend’ gemeente- of provinciebestuur.

De VGC treedt ook aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap.