n Brussel - naar homepage

Beleidsdocumenten

Het College en de leden van het managementcomité hebben op 27 september 2012 het 'Charter over de politiek-ambtelijke samenwerking in de Vlaamse Gemeenschapscommissie' ondertekend.

Het charter vormt de structurele basis voor een optimale samenwerking tussen het College en de administratie. In het charter wordt de rolverdeling tussen de administratie en de beleidsverantwoordelijken op het vlak van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het charter bevat ook afspraken over samenwerking, overleg, informatie-uitwisseling, communicatie en deontologie.