n Brussel - naar homepage
VGC

Overheidscommunicatie

Het VGC-collegebesluit voor overheidscommunicatie bevat de waarden en principes voor het geheel van de communicatie van de VGC. Wat zijn de krachtlijnen van de overheidscommunicatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie?

Wat zijn de krachtlijnen?

 • De VGC communiceert in helder Nederlands.
 • De VGC communiceert binnen de richtlijnen van haar huisstijl.
 • De VGC- communicatie is politiek en commercieel neutraal.
 • De informatie is correct, betrouwbaar en accuraat en in overeenstemming met het VGC-beleid.
 • Onduidelijke, verwarrende of foutieve informatie wordt onmiddellijk rechtgezet.
 • De communicatie is relevant en gericht.
 • De informatie bereikt zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep. De VGC kiest aangepaste communicatiestrategieën voor thema's die moeilijk te bereiken doelgroepen aanbelangen.

Voor welke organisaties van de VGC is dit kader uitgewerkt?

Het kader werd uitgewerkt voor:
 • de administratie van de VGC
 • de 22 gemeenschapscentra
 • de eigen onderwijsinstellingen
 • revalidatiecentrum De Poolster
 • Logo Brussel
 • Jeugdcentrum Aximax

Meer info over de krachtlijnen

Het Nederlands is de belangrijkste taal in de communicatie. Er bestaat geen twijfel over de identiteit van de communicator en over de basistaal van haar werking, producten en dienstverlening. 
Als aan deze voorwaarden voldaan is, kunnen naast het Nederlands andere talen gebruikt worden. Dat gebeurt steeds in overeenstemming met de visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ en het referentiekader voor het omgaan met talen in de externe communicatie van de VGC.
 1. De VGC baseert haar identiteit op het N-Brussel-logo. Het N-Brussel-logo is het hoofdlogo in alle publieks- en bedrijfscommunicatie.
 2. De N-Brussel-identiteit is duidelijk en herkenbaar in de communicatie.
 3. De VGC en haar instellingen maken zich herkenbaar door het N-Brussel-logo te gebruiken. Daarnaast kunnen ze ook hun eigen identiteit tot uitdrukking brengen, binnen de richtlijnen van de huisstijl. 
 

De VGC communiceert politiek neutraal.

 •  De VGC ondersteunt in haar communicatie geen partijpolitieke of ideologische doelen. De VGC gaat in haar communicatie voorzichtig om met het gebruik van namen, identificatiegegevens, foto's, audio- of videofragmenten, titels of partijen van de collegeleden. De VGC weegt de publicatie van die persoonlijke gegevens of bijdragen af tegen de informatieve relevantie ervan en houdt ze in die geest altijd bescheiden.

De VGC communiceert commercieel neutraal.

 • De VGC maakt in haar eigen communicatie geen reclame of sluikreclame voor private bedrijven, merken of private personen. De VGC verwijst in de communicatie alleen naar private bedrijven of personen als die informatie relevant of noodzakelijk is.
 • De VGC kan in haar eigen communicatiekanalen of media ruimte laten voor betalende reclame van private bedrijven, merken of personen, voor zover die reclame duidelijk wordt onderscheiden van de communicatie van de overheid zelf. 
 • Discrete naamsvermelding van personen die een bijdrage geleverd hebben aan de communicatie, kan wel.

De VGC maakt gepast gebruik van externe media. Dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. het initiatief is gericht op een weloverwogen en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling;
 2. de VGC behoudt de volledige zeggenschap over de inhoud van de boodschap;
 3. de VGC is duidelijk herkenbaar.