n Brussel - naar homepage

Beleidsdocumenten

Als diverse, grootstedelijke omgeving is Brussel een bijzonder boeiend labo. De VGC probeert in deze omgeving een Nederlandstalig gemeenschapsbeleid vorm te geven, met aandacht voor gelijke kansen. We willen in de eerste plaats deze kansen vertalen in de eigen diensten en instellingen.

Met dit actieplan wil de VGC gelijke kansen binnen de interne organisatie garanderen. We stimuleren de talentontwikkeling van medewerkers. We willen draagvlak en expertise creëren en we doen structurele ingrepen in de organisatie.
Ons personeelsbestand moet Brussel beter weerspiegelen. Daarom streven we ook naar meer diversiteit in ons personeelsbestand. De doelgroep van dit actieplan bestaat dus uit huidige en potentiële medewerkers.

Dit actieplan heeft betrekking op alle eigen diensten en instellingen van de VGC. Elke directie of entiteit is dus mee verantwoordelijk om de acties van dit plan te realiseren. De directie Personeel en HRM coördineert dit plan.

Beleidsdomein