n Brussel - naar homepage

Meten en weten

De VGC kiest resoluut voor een rationeel en wetenschappelijk onderbouwd beleid. Dat betekent dat besluitvorming en beleidsvoering altijd gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie. In de VGC-administratie is daarom een meet- en weetcel actief die werk maakt van een stevige wetenschappelijke onderbouw.

 De belangrijkste producten van de meet- en weetcel zijn:

Cijfers over Brussel

De VGC beheert en verzamelt gegevens die nodig zijn om een goed beleid te voeren. Daarnaast steunt de VGC voor haar beleid ook op gegevens van andere instanties. Op de pagina Cijfers over Brussel vindt u gegevens en rapporten over de verschillende beleidsdomeinen waarvoor de VGC bevoegd is. Dat zijn cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin.

Omgevingsanalyses

In een omgevingsanalyse onderzoeken we stedelijke, demografische, sociale en culturele gegevens die relevant zijn voor een specifiek thema. Zo proberen we het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de concrete realiteit. Drie recente omgevingsanalyses van de meet- en weetcel zijn:

Wetenschappelijk onderzoek

Soms is er onvoldoende informatie voor de beleidsvoering in een specifiek beleidsdomein. De VGC kan er dan voor kiezen om wetenschappelijk onderzoek uit te schrijven. De meet- en weetcel begeleidt zulke onderzoeken van begin tot einde. Samen met de beleidsdirectie in kwestie waakt de meet- en weetcel over de inhoudelijke en de methodologische kwaliteit van het onderzoek. Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten.