n Brussel - naar homepage

Wetenschappelijk onderzoek in de VGC

Onderzoek dat in 2010 of vroeger werd afgerond.

Onderzoek naar de behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding (cultuur, jeugd en sport) van de Brusselse jeugd met een handicap in het Brusselse Gewest (pdf)

Onderzoek naar het huidige aanbod voor vrijetijdsbesteding van jongeren met een handicap dat wordt voorzien door professionele instellingen die werken met kinderen en jongeren met een handicap. De volgende vragen staan centraal: is dit aanbod aangepast aan de noden en wensen van deze doelgroep? Is er in de toekomst een uitbreiding of aanpassing nodig van het aanbod? Hoe kan dat dan georganiseerd worden: binnen professionele instellingen of binnen het reguliere jeugdwerk?

Startdatum: februari 2009 - Einddatum: april 2010
Onderzoeksinstelling: Onderzoekscentrum PRAGODI, HUB
Onderzoekers: Roeland Jansen, Joris Van Puyenbroeck, Dirk Smits

Onderzoek naar de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

Dit onderzoek brengt de capaciteit van het Nederlandstalig Brussels basisonderwijs in kaart. Het biedt een overzicht van de aard en de omvang van het capaciteitsprobleem, de effectieve problemen en mogelijke oorzaken en oplossingen.

Startdatum: 2008 - Einddatum: februari 2009
Onderzoeksinstelling: BRIO
Onderzoeker: Rudi Janssens

Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang. Onderzoek naar de in- en uitstroom van de kinderdagopvang (pdf)

Dit onderzoek richt zich op de in- en uitstroom van de kinderdagopvang, erkend of onder toezicht van Kind en Gezin in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het dient als aanvulling op de kwantitatieve gegevens van Kind en Gezin

Einddatum: januari 2006
Onderzoeksinstelling: Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent
Onderzoekers: Michel Vandenbroeck, Karen Van Nuffel