n Brussel - naar homepage

Wetenschappelijk onderzoek in de VGC

Onderzoek dat tussen 2011 en 2015 werd afgerond.

Openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra: barometers voor de cultuurparticipatie (pdf)

Onderzoek over de gebruikers, bezoekers, afhakers en niet-gebruikers van bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel.

Einddatum: juni 2014
Onderzoeksinstelling: Universiteit Antwerpen
Onderzoekers: Ellen Loots, Annick Schramme, Sigrid Van der Auwera

Vrijetijdsbesteding en –beleving van leerlingen uit het Nederlandstalig Onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest (pdf)

Onderzoek naar de vrijetijdsbeleving en –besteding van de leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Einddatum: 2014
Onderzoeksinstelling: Kind & Samenleving
Onderzoekers: Hans Berten, An Piessens

Cartografie van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang 2. Evoluties 2005-2010 (pdf)

Onderzoek naar de evolutie in het aanbod van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang sinds de eerste cartografie, met een vergelijking tussen de Brusselse gemeenten en Vlaanderen. Ook evoluties in toegankelijkheid van de kinderopvang en haar sociale functie, het voorrangsbeleid en de inkomensgerelateerde kinderopvang worden bestudeerd.

Einddatum: 2011
Onderzoeksinstelling: Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent
Onderzoekers: Michel Vandenbroeck, Naomi Geens

Een onderzoek naar Brusselse Brede Scholen en hun impact op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren

Onderzoek naar de impact van de Brede Scholen in Brussel. Er wordt bestudeerd of de 28 Brede Scholen in Brussel bijdragen tot het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in de grootstedelijke context.

Onderzoeksinstelling: Steunpunt Diversiteit en Leren, Universiteit Gent
Onderzoekers: Lia Blaton, Piet Van Avermaet