n Brussel - naar homepage

Wetenschappelijk onderzoek in de VGC

Onderzoek dat tussen 2016 en 2020 wordt afgerond.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs en de impact van de onderwijsondersteuning

Om de onderwijseffectiviteit van het Brussels Nederlandstalig (basis)onderwijs te verhogen, is het wenselijk om schoolteams onderwijsondersteuning aan te bieden. In dat licht is het van belang om objectieve feiten te verzamelen over de huidige onderwijseffectiviteit van dat onderwijs, alsook de impact van de geboden onderwijsondersteuning op de onderwijseffectiviteit in kaart te brengen.  In deze studie wordt daarom nagegaan hoe effectief  het Brussels Nederlandstalig kleuter- en lager onderwijs is.  Daarnaast wordt onderzocht hoe groot de impact van de OCB-ondersteuning is op onderwijseffectiviteit, en hoe deze nog zou kunnen vergroten.

Startdatum: januari 2014 – Einddatum: december 2017
Onderzoeksinstelling: Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven
Onderzoekers: Koen Van Gorp, Kris Van den Branden

Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel 3 (pdf)

In 2005 en 2010 liet de VGC een onderzoek uitvoeren naar de Nederlandstalige voorschoolse kinderopvang in Brussel. De twee cartografieën, die uit dit onderzoek resulteerden, beschreven een aantal knelpunten in de kinderopvang van baby’s en peuters: plaatstekort, toegankelijkheid voor kansengroepen en registratie van de opvangvragen. In 2015 liep een vervolgonderzoek met dezelfde onderzoekspartner. Naast de kinderopvang voor baby’s en peuters beschrijft het onderzoek 2015 ook de preventieve gezinsondersteuning (consultatiebureaus, Huis van het Kind) en de opvang voor schoolkinderen.

Het doel van deze studie is de uitdagingen en evoluties in deze sector in kaart te brengen en adviezen te formuleren.

Startdatum: maart 2015 – Einddatum: maart 2016
Onderzoeksinstelling: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent
Onderzoekers: Michel Vandenbroeck, Valerie Bauters

Lees hier de brochure ‘Nederlandstalige diensten voor Brusselse gezinnen in kaart’, die het onderzoek samenvat. De brochure is ook vertaald in het Engels en in het Frans.