n Brussel - naar homepage

Onderzoek en publicaties gezinsinitiatieven

De derde editie van de Cartografie beschrijft het brede Brusselse landschap van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen. Welke evoluties zijn er en voor welke uitdagingen staat de sector?
Een klein groepje jonge kinderen wandelt samen met twee begeleiders door een gebouw

Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel

De VGC volgt de evoluties binnen de sector Gezin op de voet. In 2005 en in 2010 liet ze binnen de sector kinderopvang wetenschappelijk onderzoek uitvoeren door de Universiteit Gent, wat resulteerde in twee cartografieën. In 2015 werd een nieuwe analyse uitgevoerd door dezelfde onderzoekers, als vervolg en aanvulling hierop. Waar de eerste twee onderzoeken zich beperkten tot de Nederlandstalige voorschoolse kinderopvang, beschrijft de derde editie ook de preventieve gezinsondersteuning en de opvang voor schoolkinderen.

Het onderzoeksrapport start met een korte bevolkingsanalyse. Tegen deze achtergrond wordt het Brusselse landschap van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen beschreven: welke diensten zijn er, en waar? Wat is het bereik van deze diensten? Welke evoluties zien we? En vooral: voor welke uitdagingen staan ze?

De brochure Nederlandstalige diensten voor Brusselse gezinnen in kaart geeft een samenvatting van de belangrijkste evoluties en uitdagingen. De brochure is ook vertaald in het Engels en in het Frans.