n Brussel - naar homepage

Onderzoek en publicaties gezinsinitiatieven

Het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving is een dvd die Brusselse kinderdagverblijven in beeld brengt. Leidinggevenden, kinderbegeleiders en ouders vertellen hun verhaal. Ze delen hun visie op taal, geven tips en illustreren hoe talige interactie tot stand kan komen.

De dvd en de handleiding zijn verkrijgbaar via het VBJK, het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.