n Brussel - naar homepage

Meer cijfers over Cultuur

Dit cijfer is een fragment uit een uitgebreide omgevingsanalyse over Brussel, die in 2015 werd uitgewerkt ter voorbereiding van het CJS-meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020. De omgevingsanalyse informeert zowel over Brussel en Brusselaars in het algemeen, maar geeft ook specifieke cijfers over het werkveld in de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport.

Onder het luik 'cultuur' worden onder meer de volgende thema's behandeld:

  • kunsten;
  • sociaal-cultureel werk;
  • lokaal cultuurbeleid;
  • cultureel erfgoed;
  • cultureel toerisme;
  • cultuurpromotie en -communicatie.