n Brussel - naar homepage
Kinderen spelen muziek op een xylofoon. Beeld is van op de rug genomen.

Meer cijfers over Jeugd

Dit cijfer is een fragment uit een uitgebreide omgevingsanalyse over Brussel, die in 2015 werd uitgewerkt ter voorbereiding van het CJS-meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020. De omgevingsanalyse informeert zowel over Brussel en Brusselaars in het algemeen, maar geeft ook specifieke cijfers over het werkveld in de domeinen Cultuur, Jeugd en Sport.

Onder het luik 'jeugd' worden onder meer de volgende thema's behandeld:

  • de vrijetijdsbesteding en -beleving van Brusselse jongeren;
  • het institutioneel kader;
  • ondersteuning van jeugdorganisaties;
  • de participatiegraad van jongeren van diverse achtergrond.