n Brussel - naar homepage

Wetenschappelijk onderzoek in de VGC

Wetenschappelijk onderzoek in de VGC: een overzicht.

De VGC voert regelmatig wetenschappelijk onderzoek uit. Hier worden de lopende en afgewerkte onderzoeken en de eindrapporten getoond. De meest recente en de lopende onderzoeksprojecten zijn terug te vinden onder het tabblad 2016-2020. Oudere onderzoeksprojecten zijn terug te vinden onder de tabbladden 2011-2015 en 2010 en vroeger.