n Brussel - naar homepage
Zicht op centrum Brussel. Nacht, sfeerrijke verlichting.

Organisatie

De politieke organen van de VGC zijn de Raad en het College. De administratie ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid.

Raad

De Raad van de VGC is het beraadslagende orgaan en bestaat uit de zeventien Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Lees meer over de Raad.

College

Het College van de VGC is het uitvoerende orgaan en bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het College beslist bij consensus.
Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij. Lees meer over het College.

Administratie

De administratie van de VGC ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid. Ze heeft een drievoudige taak: ze bereidt het beleid voor, voert het uit en evalueert het. Lees meer over de administratie.