n Brussel - naar homepage

De administratie

Drie algemene beleidsdirecties staan in voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie:

Algemene directie Onderwijs en Vorming

 • onderwijs
 • vorming
 • studentenzaken
 • speelpleinwerking
 • aansturing en opvolging van de eigen onderwijsinstellingen Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs, Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs, Kasterlinden, internaat,  Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel.

Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport

 • cultuur (algemeen cultuurbeleid, kunsten, erfgoed, musea, cultureel toerisme, sociaal-cultureel werk, leefmilieu, vorming, streekgericht bibliotheekwerk en lokale bibliotheken)
 • jeugd
 • sport

Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

 • welzijn (algemeen, jeugdwelzijn, ouderenwelzijn, personen met een handicap)
 • gezondheid
 • gezin
 • Logo (lokaal gezondheidsoverleg)
 • aansturing en opvolging van De Poolster, centrum voor ambulante revalidatie.