n Brussel - naar homepage
Avondzicht op de gebouwen van het college. (c) Simon Aughton

Het College

Het College legt zijn beleidsopties en de nodige financiële middelen vast in verschillende beleidsdocumenten. Voor de meeste bevoegdheidsdomeinen van de VGC zijn er advieswerkgroepen.

Beleidsdocumenten

Deze documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.
Het College voert zijn beleid uit via collegebesluiten en collegelidbesluiten.
 

Advieswerkgroepen

De advieswerkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen uit het Brusselse werkveld. Zij adviseren de VGC over beleidskwesties en -opties uit hun sector.

De collegeleden hebben elk een cel van medewerkers, die hen ondersteunen en adviseren.

Beleidsdomein