n Brussel - naar homepage

De Raad

De Raad van de VGC is het beraadslagende orgaan en bestaat uit de zeventien Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Samenstelling van de Raad

De politieke fracties van de Raad en hun leden zijn:

  • Open VLD - 5 leden: Els Ampe, René Coppens, Stefan Cornelis, Carla Dejonghe, Khadija Zamouri
  • SP.A  - 3 leden: Fouad Ahidar, Hannelore Goeman, Jef Van Damme
  • CD&V - 2 leden: Paul Delva en Brigitte Grouwels
  • Vlaams Belang - 1 lid: Dominiek Lootens-Stael
  • Groen - 3 leden: Bruno De Lille, Annemie Maes, Arnaud Verstraete
  • N-VA - 3 leden: Liesbet Dhaene, Cieltje Van Achter, Johan Van den Driessche

Werking van de Raad

Alle informatie over de werking van de Raad vindt u op www.raadvgc.be.