n Brussel - naar homepage

De administratie

De entiteiten maken deel uit van de algemene beleidsdirecties en ze staan mee in voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Ze werken voor alle transversale thema’s nauw samen met de cel Stedelijk Beleid.

Entiteit Onderwijscentrum Brussel

  • maakt deel uit van de algemene directie OV
  • ondersteuning en vorming van schoolteams rond taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs en ICT, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid

Entiteit Gemeenschapscentra 

  • maakt deel uit van de algemene directie CJS
  • coördinatie en begeleiding van de 22 gemeenschapscentra
  • inhoudelijke en zakelijke processen zoals communicatie, onthaal en dienstverlening, culturele participatie, animatie en spreiding, educatie en permanente vorming en gemeenschapsvorming

Entiteit Gezin 

  • maakt deel uit van de algemene directie WGG
  • ondersteuning van het Brusselse netwerk van Nederlandstalige opvangvoorzieningen voor kinderen
  • coördinatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang
  • ondersteuning van preventieve Brusselse kinderzorg
  • taalondersteuning in de gezinsvoorzieningen