n Brussel - naar homepage

De administratie

De leidend ambtenaar stuurt de administratie aan op het gebied van strategie en algemeen management. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor de volgende organisatie-onderdelen:

Diensten van de leidend ambtenaar

Die bestaan uit:

 • Kanselarij (secretariaat van het College);
 • Juridische dienst en klachtenbehandeling;
 • Kwaliteitszorg. 

Cel Stedelijk Beleid

Deze cel voert onder meer de volgende opdrachten uit:

 • de interne samenwerking in de VGC en de samenwerking van de VGC met het Nederlandstalige werkveld versterken;
 • instaan voor de algemene en inhoudelijke coördinatie, monitoring en opvolging van de zakelijke en technische afspraken in het kader van het Stedenfonds;
 • de samenwerking met andere overheden stimuleren en de participatie van Nederlandstalige gemeenschapsinitiatieven aan stedelijke herwaarderingsprogramma’s van andere overheden coördineren.

Meet- en weetcel / Expertisecentrum

Kerntaken zijn:

 • wetenschappelijke ondersteuning van het beleid;
 • dataverzameling en -ontsluiting;
 • meten en operationaliseren van (indicatoren in) beleidsplannen.

Communicatie, ICT en Media

Deze dienst staat in voor de ondersteuning, de dienstverlening en de aansturing van onder meer:

 • ICT-infrastructuur en -ontwikkeling;
 • interne communicatie, bedrijfscommunicatie en externe communicatie van de VGC;
 • subsidies voor de Brusselse Nederlandstalige media;
 • documentatiedienst en archief.

Facilitair beheer

Met onder meer magazijn- en voorraadbeheer en uitleendienst.

Preventiedienst en Welzijn op het werk

 • De preventieadviseur oefent een onafhankelijke staffunctie uit en werkt rechtstreeks onder de leidend ambtenaar.
 • De preventiedienst ondersteunt de VGC om de maatregelen uit de welzijnswet toe te passen.
 • De preventiedienst adviseert de administratie over veiligheid en gezondheid op het werk, ergonomie, psychosociale belasting van het werk, invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden en arbeidshygiëne.