n Brussel - naar homepage

De administratie

De administratie van de VGC ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid. Ze heeft een drievoudige taak: ze bereidt het beleid voor, ze voert de beslissingen van het College uit en ze evalueert de effecten van het gevoerde beleid.

Organisatiestructuur van de administratie

De administratie van de VGC telt drie niveaus:

  1. Strategie en algemeen management: Leidend ambtenaar 
  2. Managementondersteuning: Ondersteunende directies 
  3. Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie: Algemene beleidsdirecties en Entiteiten

Het organisatieconcept

Tekstalternatief voor de schematische voorstelling van het organisatieconcept