n Brussel - naar homepage
Collegevoorzitter Guy Vanhengel (in het midden) met de Collegeleden Bianca Debaets en Pascal Smet.

Het College

De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen het College van de VGC. Het zijn de ministers Guy Vanhengel en Pascal Smet en staatssecretaris Bianca Debaets.

Samenstelling van het College

Collegevoorzitter Guy Vanhengel

De heer Guy Vanhengel is bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken.
Samenstelling van het kabinet Vanhengel.

Collegelid Pascal Smet

De heer Pascal Smet is bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid.
Samenstelling van het kabinet Smet.

Collegelid Bianca Debaets

Mevrouw Bianca Debaets is bevoegd voor  Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen.
Samenstelling van het kabinet Debaets.

Minister in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel Sven Gatz

De heer Sven Gatz woont de vergaderingen bij van het College als Brussels lid van de Vlaamse Regering met raadgevende stem.