n Brussel - naar homepage
Luchtfoto van de site van de slachthuizen in Kuregem

Stadsvernieuwing in Brussel

De VGC tekende in op de oproep ‘Stadsvernieuwing 2013’ van de Vlaamse overheid en kreeg een conceptsubsidie voor een project in de kanaalzone.

Stadsvernieuwingsproject in Kuregem

De VGC kreeg van de Vlaamse overheid een conceptsubsidie voor een project in de kanaalzone.
Het ging meer concreet om de begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject op en rond de site van de slachthuizen in Kuregem. De belangrijkste partners in dit project waren Abbatoir nv en Erasmushogeschool Brussel.

Uitdagingen en mogelijkheden

De verschillende Brusselse overheden zien heel wat uitdagingen voor de toekomst op en rond deze site, waaronder demografische groei, tewerkstellingsmogelijkheden die toegankelijk zijn voor Brusselse jongeren en duurzame ontwikkeling door verdichting van het stedelijk weefsel.

De Brusselse kanaalzone biedt veel mogelijkheden om tegemoet te komen aan de stedelijke uitdagingen. Met dit stadsvernieuwingsproject wil de VGC bijdragen aan de ontwikkeling van deze wijk in Kuregem, complementair aan de stedelijke ontwikkelingsinitiatieven van andere Brusselse overheden die inzetten op de kanaalzone, bijvoorbeeld Duurzame Wijkcontracten.