n Brussel - naar homepage
Vrouw wandelt door een drukke straat in Brussel

Stedenfonds

Het Stedenfonds is een programma van de Vlaamse overheid. Met het Stedenfonds ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap de Vlaamse centrumsteden en de VGC om een duurzaam stedenbeleid te voeren.

Met het Stedenfonds wil de Vlaamse overheid de volgende doelstellingen realiseren:

  • de leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stads- als op wijkniveau;
  • de dualisering tegengaan;
  • de kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

Steden als partner

De lokale besturen zijn zelf het best geplaatst om aan te geven waar de noden en de kansen van hun stad liggen. Daarom werkt de Vlaamse Gemeenschap het stedenbeleid uit in partnership met de steden. In het geval van Brussel heeft de Vlaamse Gemeenschap daarvoor een partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Beleidsovereenkomst Stedenfonds

De VGC en de Vlaamse overheid sluiten een beleidsovereenkomst over het Stedenfonds. Daarin staat  waarvoor de VGC de Stedenfondsmiddelen zal gebruiken. Verder bevat de overeenkomst ook de beleidsdoelstellingen waaraan de VGC werkt,  zowel via eigen VGC-initiatieven als met verschillende partners uit het Brusselse werkveld.