n Brussel - naar homepage
beeld van kanaal en bouwkranen

Duurzame Wijkcontracten

Duurzame Wijkcontracten zijn stedelijke herwaarderingsprogramma's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Duurzame Wijkcontracten zijn gericht op verschillende kwetsbare wijken en ze worden uitgevoerd in een partnerschap met de gemeenten. Sinds 1999 worden er jaarlijks wijkcontracten gelanceerd.

Accent op duurzame ontwikkeling en burgerparticipatie

In Duurzame Wijkcontracten ligt het accent op duurzame ontwikkeling en burgerparticipatie.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling houdt in dat er extra aandacht is voor (ver)bouwen volgens de passiefnorm, voor toepassen van energiezuinige maatregelen, voor recycleren, enzovoort.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie betekent dat de bewoners van de wijk betrokken worden bij het tot stand komen van het programma. Dat gebeurt op verschillende manieren. De buurtbewoners kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en aan de Wijkcommissie van het Duurzame Wijkcontract. Daarnaast zijn er onder andere workshops en wandelingen in de wijk voor alle geïnteresseerden.

Voor de VGC zijn de duurzame wijkcontracten belangrijke instrumenten voor stadsvernieuwing. Daarom werkt de VGC actief mee aan de invulling van de wijkcontracten, op verschillende manieren.

De rol van de VGC

De cel Stedelijk Beleid en het lokale gemeenschapscentrum nemen deel aan de Wijkcommissies die georganiseerd worden voor de Duurzame Wijkcontracten. De cel Stedelijk Beleid en de entiteit Gemeenschapscentra informeren samen het Nederlandstalige werkveld en mobiliseren de partners om projectvoorstellen te ontwikkelen die een antwoord bieden op de noden van de wijk en die aansluiten bij het gemeenschapsbeleid van de VGC. De VGC ondersteunt partners uit het Nederlandstalige werkveld die een projectvoorstel indienen in het kader van de Duurzame Wijkcontracten.