n Brussel - naar homepage

Innovatie en kennisdeling

Brussel is een knooppunt van talen en culturen: boeiend, levendig en inspirerend. In Brussel komt alles en iedereen samen: jong en oud, rijk en arm, bewoner, migrant en passant. De kosmopolitische en Europese roeping van Brussel, de superdiversiteit van de stad: het zijn de ingrediënten voor de stad van morgen. Met haar stedelijk beleid wil de VGC meewerken aan het Brussel van morgen. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal.
Werkman staat op een platform van een stelling

Kennisdeling

De VGC staat als overheid niet alleen. Ze is nauw verbonden met de andere Brusselse overheden en met de Vlaamse overheid. Om een efficiënt stedelijk beleid te voeren is kennisdeling dan ook onontbeerlijk. Via het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) is de VGC betrokken bij de stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En via het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en het Vlaamse Stedenbeleid deelt de VGC kennis en expertise met andere Vlaamse centrumsteden. 

Innovatie

Werken aan de stad van morgen betekent ook ruimte maken voor innovatie en de vinger aan de pols houden. De VGC wil dan ook vernieuwende initiatieven ondersteunen. Dit doet ze onder andere via het Stedenfonds en via de projectoproep Bruss-it