n Brussel - naar homepage

Inspraak en participatie

Via inspraak en participatie creëert de VGC een draagvlak voor haar beleid.

Inspireren en geïnspireerd worden: dat was de ambitie en de doelstelling van Stadspiratie, het inspraak- en inspiratietraject in de aanloop van Stedenfonds III. Met de nadruk op het potentieel van de stad. Academici, stedelijke experten, het werkveld en beleidsverantwoordelijken gingen samen op zoek naar de uitdagingen van de toekomst binnen 3 thema’s: opgroeien in de stad, stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing en investeren in sociale mobiliteit en emancipatie. De adviezen, bevindingen en conclusies uit de workshops en gesprekstafels waren de voedingsbodem voor de krachtlijnen en acties in het beleid van de VGC en de Beleidsovereenkomst Stedenfonds van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap.

Om haar beleid vorm te geven, organiseert de VGC adviesraden en werkgroepen binnen verschillende beleidsdomeinen en voor verschillende doelgroepen.