n Brussel - naar homepage

Integratie

Roma zijn de grootste minderheid van Europa. Hun positie is precair, ook in Brussel. Met het ESF-project 'Roma@work' en met het project ‘Roma-stewards’ wil de VGC de doelgroep versterken.

Combinatielogo: ESF, investeer in jouw toekomst - Europese Unie - Vlaanderen is werk

Wie zijn ‘Roma’?

Roma zijn de grootste etnisch-culturele minderheid van Europa. De term ‘Roma’ wordt meestal gebruikt als verzamelnaam voor migrantengroepen uit Midden- en Oost-Europa met vergelijkbare etnisch-culturele kenmerken. Sinds de val van het communisme migreerden velen naar West-Europa. De reden daarvoor is dat zij in hun land van herkomst vaak gediscrimineerd worden.

In Brussel wonen er vandaag tienduizend Roma, vaak in precaire situaties. Voorzieningen slagen er doorgaans maar moeilijk in om hen te bereiken. Want er staan veel barrières in de weg: taal, culturele gebruiken, gewoontes. Daarom zijn gerichte acties en een specifieke aanpak nodig. Met de werking van de ‘Roma-stewards’ en het ESF-project Roma@work wil de VGC de maatschappelijke positie van deze doelgroep versterken.

Project Roma-stewards

De VGC financiert vier Roma-stewards via Foyer vzw. Deze Roma-stewards zijn zelf van Roma-origine en zijn ingebed in de verschillende Roemeense, Bulgaarse en Slowaakse Roma-gemeenschappen en -netwerken in Brussel. Op die manier slagen zij erin om de brug te maken tussen de Roma-doelgroep en Brusselse voorzieningen. De VGC werkt met de Roma-stewards in drie contexten: school, gezin en buurt. Vooral de positie van Roma-kinderen en -jongeren krijgt daarbij bijzonder veel aandacht. Via dit project ondersteunt de VGC lokale en buurtgerichte netwerken zodat organisaties meer voeling krijgen met de Roma. Het project Roma-stewards ging van start in september 2012.

ESF-project Roma@work

Op 1 januari 2014 werd de Belgische arbeidsmarkt volledig opengesteld voor Roemenen en Bulgaren. Dat heeft voor vele Roma in Brussel nieuwe perspectieven geopend. Daarom ontwikkelde de VGC samen met Foyer vzw een Europees project.

Het ESF-Roma-project startte op 1 september 2015. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen twee ESF-medewerkers gericht worden ingezet om werkzoekende Roma te oriënteren en te begeleiden richting kwalificerende opleiding en werk. Zij worden daarbij ondersteund door de vier Roma-stewards. Vanuit hun vindplaatsgerichte werking in Brusselse buurten waar Roma wonen, onder meer in Schaarbeek, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, leiden de Roma-stewards werkzoekende Roma toe naar het project.

In de aangeboden begeleidingstrajecten is er veel aandacht voor het werken aan randvoorwaarden die de zoektocht naar een kwalificerende opleiding of tewerkstelling voor deze groep mogelijk maken (bv. mobiliteit, verblijfsstatuut, kinderopvang, taal, attitude,…).

Tussen 1 september 2015 en 28 september 2018 werden begeleidingstrajecten afgelegd met 124 werkzoekende Roma. Dankzij deze trajecten vonden 47 mensen een job. 15 mensen werden ingeschreven in een kwalificerende opleiding en 13 mensen behaalden effectief een kwalificatie.

Sinds januari 2018 wordt het project verder gezet onder de naam 'Roma@work'.

 

Samenwerking

De VGC neemt een actieve regierol op voor het project Roma-stewards en voor het ESF-project Roma@work. Voor de twee projecten werkt de VGC nauw samen met Foyer vzw. De Roma-stewards en de ESF-projectmedewerkers maken deel uit van de Dienst Roma van Foyer vzw.

De VGC en Foyer vzw werken voor beide projecten intensief samen met Brusselse gemeentelijke diensten en met een sectoroverschrijdend netwerk van Nederlandstalige voorzieningen.